Strategia României pentru Resurse Neenergetice

[04.10.2022]
În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu, punem la dispoziţia publicului interesat draft-ul deciziei etapei de încadrare:

Comentariile și propunerile justificate în scris ale publicului privind documentulul afişat spre consultare, pot fi transmise la adresa de e-mail evaluare.impact@mmediu.ro, în termen de 10 zile de la publicarea prezentului anunt.

[06.09.2022]

În cadrul procedurii de evaluare de mediu pentru Strategia României pentru Resurse Minerale Neenergetice – orizont 2035 , punem la dispoziția publicului interesat prima variantă a acestui program:

Strategia României pentru Resurse Minerale Neenergetice – orizont 2035.pdf

Comentariile și propunerile justificate, în scris, ale publicului privind documentul afișat spre consultare, pot fi transmise la adresa de e-mail: camelia.hintea@mmediu.ro, în termen de 15 de zile de la data publicării prezentului anunt.