Pod peste Prut la Ungheni

În conformitate cu prevederile articolului 3 al Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier (Convenţia Espoo), MMAP a notificat Republica Moldova cu privire la demararea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul de investiții Pod peste Prut la Ungheni.