Petiţii

OG NR. 27 din 2002 privind solutionarea petitiilor

Definiția petiției:

Prin petiție se ințelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată in scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice.

Petițiile pot fi depuse direct la sediul MM - Serviciul Relații cu Publicul sau pot fi transmise prin poștă, fax, sau e-mail.

Adresă de e-mail pentru transmiterea petițiilor: petitii@mmediu.ro

Model petitie

Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Programul de Relații cu Publicul

Luni, Marţi, Joi și Vineri: 10:00 - 13:00

Miercuri: 15:00 - 19:00

Pentru informații legate de transmiterea petițiilor puteți apela nr. de tel.: +40 21 408 9500

 

ANUNŢ

Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează (art. 7 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor).

De asemenea, petiţiile ilizibile, cele în care obiectul solicitării nu este clar, precum şi cele care conţin injurii şi expresii denigratoare la adresa instiţutiei sau a funcţionarilor publici, se clasează.