Modernizarea ecluzei de la Porțile de Fier II, Hidrocentrala Djerdap II

16.06.2021

În cadrul procedurii evaluării impactului asupra mediului în context transfrontieră, pentru proiectul “Modernizarea ecluzei de la Porțile de Fier II, Hidrocentrala Djerdap II, Republica Serbia”, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pune la dispoziția publicului Studiul de evaluare a Impactului asupra mediului actualizat cu cerințele României, în limba engleză, documente transmise de Ministerul Protecției Mediului din Serbia, conform prevederilor Convenției Espoo.:

- Studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Modernizarea ecluzei de la Porțile de Fier II, Hidrocentrala Djerdap II, Republica Serbia” – actualizat (format pdf)

Publicul interesat poate transmite propuneri și comentarii la adresa de e-mail: mihaela.macelaru@mmediu.ro, precum și la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Bulevardul Libertății, nr.12, sector 5, București, în termen de 30 de zile de la data publicării anunțului.

20.04.2021

În vederea asigurării accesului publicului la informația de mediu și participarea la luarea deciziei, în cadrul procedurii evaluării impactului asupra mediului în context transfrontieră, pentru proiectul ”Modernizarea ecluzei de la Porțile de Fier II, Hidrocentrala Djerdap II”, Republica Serbia”, punem la dispoziția publicului Studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru acest proiect, conform prevederilor Convenției Espoo”:

Studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Modernizarea ecluzei de la Porțile de Fier II, Hidrocentrala Djerdap II, Republica Serbia” – limba engleză (format pdf)

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii justificate privind documentul afişat spre consultare, la adresa de e-mail: mihaela.macelaru@mmediu.ro, până la data de 20 mai 2021.

17.02.2021

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pune la dispoziția publicului Notificarea Ministerului Protecției Mediului din Serbia, conform art.3 al Convenției Espoo, în cadrul procedurii evaluării impactului asupra mediului în context transfrontieră, pentru proiectul ”Modernizarea ecluzei de la Porțile de Fier II, Hidrocentrala Djerdap II”, Republica Serbia”.

Notificarea Ministerului Protecției Mediului din Serbia

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii justificate privind documentul afişat spre consultare, la adresa de e-mail: mihaela.macelaru@mmediu.ro, până la data de 20 martie 2021.