Legislație EIA - SEA

[24.11.2016]

În scopul conştientizării organizaţiilor neguvernamentale din domeniul protecţiei mediului cu privire la importanţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră (Convenţia Espoo) şi a Protocolului privind evaluarea strategică de mediu la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor vă informează:

  1. textele acestor tratate internaţionale pot fi consultate la următoarele adrese:

Convenţia Espoo (EIA) la: http://www.unece.org/env/eia/eia.html

Protocolul SEA la: http://www.unece.org/env/eia/sea_protocol.html

O scurtă introducere a Protocolului privind evaluarea strategică de mediu (SEA), în limba engleză poate fi vizionată la următoarea pagina de web: https://www.youtube.com/watch?v=KTHKqx-C_C8&feature=youtu.be. Videoclipul reprezintă o scurtă introducere vizuală privind evaluarea strategică de mediu, procesul SEA, beneficiile sale și potențialul său ca instrument pentru ecologizarea economiilor.

Totodată, Protocolul stabilește proceduri clare și transparente pentru integrarea considerentelor de mediu și de sănătate în planurile naționale de dezvoltare, programele și legislația în astfel de sectoare economice potențial poluante cum ar fi agricultură, energie, industrie, transport, dezvoltare regională, amenajarea terenurilor, gestionarea deșeurilor sau gospodărirea apelor.

România a ratificat Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991 prin Legea nr. 22 din 22 februarie 2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 105 din 1 martie 2001.

Romania a acceptat primul amendament la Convenţia Espoo prin Legea nr. 293 din 7 iulie 2006 pentru acceptarea amendamentului la Convenţia Espoo (Espoo, 25 februarie 1991), adoptat prin Decizia II/14 a celei de-a doua Reuniuni a părţilor, la Sofia la 27 februarie 2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 645 din 26 iulie 2006.

Romania a acceptat cel de al doilea amendament la Convenția Espoo prin Legea nr. 293 din 7 iulie 2006 pentru acceptarea amendamentului la Convenţia Espoo (Espoo, 25 februarie 1991), adoptat prin Decizia II/14 a celei de-a doua Reuniuni a părţilor, la Sofia la 27 februarie 2001, publicată în: MonitoruL Oficial NR. 645 din 26 iulie 2006.

Totodată, România a ratificat Protocolului privind evaluarea strategică de mediu, deschis spre semnare la Kiev, la 21 -23 mai 2003 şi semnat de România la 21 mai 2003, la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991 prin Legea nr. 349 din 11/11/2009, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.787 din 18/11/2009.

Traducerea integrală în limba română a textelor celor două tratate, precum și legislația națională subsecventă se găseşte pe site-ul Ministerului Mediului, respectiv la adresele:

http://www.mmediu.ro/categorie/eia/134 ( pentru Convenţia Espoo) şi:

http://www.mmediu.ro/categorie/sea/131 (pentru Protocolul SEA).

  1. reuniunile Convenţiei Espoo şi ale Protocolului SEA sunt reuniuni deschise participării organizaţiilor neguvernamentale. Organizaţiile neguvernamentale interesate să participe la aceste evenimente sunt rugate să se înregistreze pentru participare la Secretariatul Convenţiei. (http://www.unece.org/env/eia).

  2. publicaţiile elaborate sub egida Comisiei Economice pentru Europa a Naţiunilor Unite în limba engleză, franceză şi rusă sunt disponibile gratuit prin solicitare adresată Secretariatului Convenţiei Espoo (ex. ghidul privind aplicarea practică a Convenţiei Espoo, ghidul pentru participarea publicului). Aceste publicaţii pot fi accesate din pagina de web a Convenţiei (http://www.unece.org/env/eia).

  3. informaţiile referitoare la activităţi de conştientizare, de instruire sau la seminarii adresate organizaţiilor neguvernamentale vor fi anunţate ulterior pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.


Vizualizati toate paginile din cadrul Legislație EIA - SEA, ordonate dupa data publicarii: