Informații Brexit

La data de 29 martie 2017, ca urmare a rezultatului unui referendum desfășurat în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord („Regatul Unit”) și a deciziei sale suverane de a părăsi Uniunea Europeană, Regatul Unit și-a notificat intenția de a se retrage din Uniunea Europeană („Uniunea”) și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice („Euratom”) în conformitate cu articolul 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană („TUE”), care se aplică Euratom în temeiul articolului 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice („Tratatul Euratom”).

Descarcă documentul

Acordul de retragere a Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (2019/C 384 I/01), a intrat în vigoare la data de 1 februarie 2020.
Documentul, în limba română poate fi accesat la adresa:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:12019W/TXT(02)&from=RO

[04.05.2021]

S-a finalizat procedura de încheiere a Acordurilor UE – UK, la nivelul UE și acestea intră în vigoare permanentă începând cu data de 1 mai 2021.

Regăsiți, mai jos, link-ul către Jurnalul Oficial al UE unde au fost publicate Acordurile UE – UK  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2021:149:TOC

Acordurile UE – UK - RO | ENG

Vezi Deciziile

Informații Brexit: brexit@mmediu.ro