Implementare

Activități în implementare
 
 Realizarea unor ghiduri destinate agenților economici pentru reducerea birocrației în domeniul schimbărilor climatice.
În cadrul activității se elaborează un număr de 11 Ghiduri care să vină în sprijinul operatorilor economici și al autorităților de mediu:
Ghid privind obligațiile de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru micii emițători
Ghid privind exemple de bune practici la nivel național pentru implementarea schemei ETS pentru perioada a 4-a a schemei ETS
Ghid privind modul de tratare al biomasei în contextul schemei ETS
Ghid privind modul de accesare a Rezervei pentru Instalațiile Nou-Intrate pentru perioada a 4-a a schemei ETS
Ghid privind tratarea unităților de cogenerare în contextul schemei ETS
Ghid privind modificarea nivelului de activitate
Ghid privind sectoarele specifice
Ghid privind divizarea și fuziunea instalațiilor ETS
Ghid privind monitorizarea și raportarea conform Regulamentului privind noile reguli de alocare
Ghid general pentru agenții economici care nu intră sub incidența prevederilor EU-ETS, cu accent pentru sectorul deșeuri în relație cu schimbările climatice;
Ghid privind acțiunile de control ale instalațiilor care intră sub incidența prevederilor 
EU-ETS – pentru agenții economici și Garda Națională de Mediu