Finanțate din Fondul de Mediu

Administraţia Fondului pentru Mediu este principala instituţie care asigură suportul financiar pentru realizarea proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului, constituită conform principiilor europene „poluatorul plăteşte” şi „responsabilitatea producătorului”.

Administraţia Fondului pentru Mediu funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în coordonarea Ministerului Mediului şi Pădurilor.

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu

Programele finanţate din Fondul pentru mediu :

Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional 2011 (Programul RABLA)

Programul de stimulare a înnoirii parcului naţional de tractoare şi maşini agricole autopropulsate 2011 (Programul RABLA pentru tractoare)

Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încalzire (Programul “Casa Verde”) – Persoane Fizice.

Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încalzire (Programul “Casa Verde”) – Persoane Juridice.

Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate, reconstrucţia ecologică şi gospodărirea durabilă a pădurilor

Programul privind cresterea productiei de energie din surse regenerabile

Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi

Programul Lucrari destinate prevenirii, inlaturarii si/sau diminuarii efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrarile de gospodarire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului

Programul vizand educatia si constientizarea publicului privind protecţia mediului

Programul vizand protectia resurselor de apa, sisteme integrate de alimentare cu apa, statii de tratare, canalizare si statii de epurare

Programului privind reducerea impactului asupra atmosferei, inclusiv monitorizarea calitatii aerului

Programul privind gestionarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase

Programul de realizare a pistelor pentru biciclisti

Programul privind refacerea siturilor contaminate istoric