Vizualizati toate paginile din cadrul Atmosfera / Poluare, ordonate dupa data publicarii:
30 Mar 2016

Legislatia nationala

Legea nr. 261 din 16 iunie 2004 pentru ratificarea Convenţiei privind poluanţii organici persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001 Legea nr. 227 din 25 noiembrie 2010 pentru ratificarea amendamentelor la anexele A, B şi C la Convenţia privind poluanţii organici persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 20...

30 Mar 2016

Legislatia UE

Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind poluanţii organici persistenţi şi de modificare a Directivei 79/117/CEE (versiunea consolidata) Regulamentul (UE) 2016/293 al Comisiei din 1 martie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 850/2004 al Parlament...

30 Mar 2016

Legislatia internationala

Convenţia privind poluanţii organici persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001 Conventia privind poluantii organici persistenti_amendament_2011 Conventia privind poluantii organici persistenti_amendament_2013

30 Mar 2016

REGLEMENTĂRI LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE

Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind poluanţii organici persistenţi și de modificare a Directivei 79/117/CEE, cu modificările și completările ulterioare Comunitatea internaţională a cerut acţiuni pentru reducerea şi eliminarea producţiei, utilizării ş...

30 Mar 2016

REGLEMENTĂRI LA NIVEL INTERNAȚIONAL

Convenţia privind poluanţii organici persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001 Obiectivul Convenţiei de la Stockholm privind poluanţii organici peristenţi, ratificată de România prin Legea nr. 261/2004, este protejarea sănătăţii umane şi a mediului împotriva acţiunii nocive a poluanţilor organici persistenţi...