Vizualizati toate paginile din cadrul Ape, ordonate dupa data publicarii:
11 Jan 2024

Acte Normative in vigoare

HG. 587/2021 pentru modificarea și completarea anexei la HG 964/200 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole apărut în M.O 571 din 4 iunie 2021. Monitorul Oficial Partea I nr. 571 Monitorul Oficial Partea I nr. 754 program-de-actiune-1 C...

17 May 2023

ACTE NORMATIVE privind siguranţa în exploatare a digurilor

LEGEA SIGURANŢEI DIGURILOR NR. 259/2010, publicatǎ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191 din 18 martie 2014, republicată în temeiul art. 107 alin. (3) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte ...

17 May 2023

Legislatie – siguranta barajelor

Acte Normative – Siguranta Barajelor Ordin 3405 regulament functionare CONSIB OUG 244 2002 L 13 2006 aprobare OUG 138 2005 expl mici acumulari L 466 2001 aprobare OUG 244 2000 NTLH – 040- 2011 NTLH 014 015 Atestare experti NTLH 021 Incadrare categ imp NTLH 022 023 Metodologii expertize NTLH 025 Atestare pers mici ac...

27 Jan 2021

Stadiul implementării Directivei Nitraţi 91/676/EC

[19 Dec 2014] Stadiul implementării Directivei Nitraţi 91/676/EC Decizia Comisiei pentru aplicarea Planului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole | Anexa Plan Management Nutrienţi Sesiuni de instruire pentru implementarea Directivei Nitraţi – 2011

27 Jan 2021

Stadiul implementării Directivei Inundaţii 60/2007/EC

[19 Dec 2014] Stadiul implementării Directivei Inundaţii 60/2007/EC 1. EPRI 2. Hărți de hazard și risc la inundații ( HHRI) 3. Planul de management al Riscului la Inundații (PMRI) 3.1 Informare generala cu privire la PMRI 3.2 Metodologie cadru pentru elaborarea PMRI la nivelul Administratiilor Bazinale de Apa 3.3 Ca...