Strategia pentru implementarea Deciziei VI/8h privind conformarea Romaniei cu cerintele Conventiei Aarhus

Data publicarii : 24 Jul 2019

Prezenta strategie reprezintă un document publicat pe site-ul Ministerului Mediului pentru care se primesc comentarii şi propuneri din partea publicului în termen de 3 luni de la data afişării.

Descarcă documentul