Servicii de organizare sesiuni de instruire a personalului din cadrul MMAP-DB, ANPM, ANANP și APM cu privire la acțiunile specifice de implementare a prevederilor Directivei 2009/147/CE în cadrul proiectului “Completarea nivelului de cunoaștere a biodiversității prin implementarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar din România și raportarea în baza articolului 12 al Directivei Păsări 2009/147/CE” MySMIS 119428

Data publicarii : 17 Aug 2021

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor cu sediul în B-dul Libertăţii nr. 12, sector 5, Bucureşti, cod fiscal 16335444, intenționează să achiziționeze " Servicii de organizare sesiuni de instruire a personalului din cadrul MMAP-DB, ANPM, ANANP și APM cu privire la acțiunile specifice de implementare a prevederilor Directivei 2009/147/CE în cadrul proiectului “Completarea nivelului de cunoaștere a biodiversității prin implementarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar din România și raportarea în baza articolului 12 al Directivei Păsări 2009/147/CE” MySMIS 119428.

Documentația de atribuire

 

Denumire document Data
Documentația de atribuire cu clarificări 1 26.08.2021
Documentația de atribuire cu clarificări 2 31.08.2021