Proiectele de Ordin pentru aprobarea derogării pentru relocarea unui cuib de barză (Ciconia ciconia) de pe raza localității Darabani, Județul Botoșani; Ordin pentru aprobarea derogării pentru relocarea unui cuib de barză (Ciconia ciconia) din perimetrul comunei Ianca, Județul Olt; Ordin pentru aprobarea derogării pentru relocarea unui cuib de barză (Ciconia ciconia) de pe raza Comunei Brâncoveni,județul Olt; Ordin pentru aprobarea derogării pentru relocarea unui cuib de barză (Ciconia ciconia) de pe raza Co

Data publicarii : 22 Dec 2022

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, vă transmitem atașat, în vederea postării pe site-ul MMAP, la domeniul transparență decizională, spre consultare, proiectele Ordin pentru aprobarea derogării pentru relocarea unui cuib de barză (Ciconia ciconia) de pe raza localității Darabani, Județul Botoșani; Ordin pentru aprobarea derogării pentru relocarea unui cuib de barză (Ciconia ciconia) din perimetrul comunei Ianca, Județul Olt; Ordin pentru aprobarea derogării pentru relocarea unui cuib de barză (Ciconia ciconia) de pe raza Comunei Brâncoveni,județul Olt; Ordin pentru aprobarea derogării pentru relocarea unui cuib de barză (Ciconia ciconia) de pe raza Comunei Luncavița, Județul Tulcea.

Proiect de Ordin | Referat de aprobare
Proiect de Ordin | Referat de aprobare
Proiect de Ordin | Referat de aprobare
Proiect de Ordin | Referat de aprobare

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
Persoane de contact: doamna Antonia OPRISAN, consilier, adresă de e-mail: antoaneta.oprisan@mmediu.ro