Proiect de Ordin privind completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.601/2013 pentru aprobarea listei cu aplicaţii care beneficiază de derogare de la restricţia prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice

Data publicarii : 18 Nov 2022

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată Ministerul Mediului, Aplelor și Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de Ordin privind  completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.601/2013 pentru aprobarea listei cu aplicaţii care beneficiază de derogare de la restricţia prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice.

Proiect de Ordin | Referat

Persoanele sau organizaţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării la Ministerul Mediului,Apelor și Pădurilor/ Direcția Generală Deșeuri și Situri Contaminate.

Persoane de contact: Sabina Irimescu și Leonard Crăciun, consilieri superiori, e-mail: sabina.irimescu@mmediu.ro; leonard.craciun@mmediu.ro.