Proiect de OM privind aprobarea Planului Național de Acțiune pentru Abordarea Căilor de Introducere Prioritare a Speciilor Alogene Invazive din România, în cadrul Proiectului “Managementul adecvat al speciilor alogene invazive din România, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1143/2014, referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive” finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

Data publicarii : 24 Oct 2022

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de  OM privind aprobarea Planului Național de Acțiune pentru Abordarea Căilor de Introducere Prioritare a Speciilor Alogene Invazive din România, în cadrul  Proiectului “Managementul adecvat al speciilor alogene invazive din România, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1143/2014, referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive” finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Proiect OM | Referat de aprobare | Anexa

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Generală Biodiversitate. la e-mail: biodiversitate@mmediu.ro.