Plan de acțiune pentru Decizia VII/8o privind conformarea României cu cerințele Convenției Aarhus

Data publicarii : 16 May 2022
La Reuniunea Părților la Convenția Aarhus din anul 2021, a fost adoptată Decizia VII/8o privind conformarea României cu cerințele Convenției Aarhus.
 
Recomandările transmise României sunt:
a) luarea măsurilor legislative, de reglementare și administrative și a aranjamentelor practice pentru a ne asigura că oficialii publici: 
  1. răspund solicitărilor publicului de acces la informația de mediu cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de o lună, iar în caz de refuz, prezintă motivele refuzului;
  2. implementează corect Convenția în ceea ce privește definiția informației de mediu, precum și cerința de a separa informația confidențială de informația neconfidențială ori de câte ori este posibil, cea din urmă fiind pusă la dispoziția publicului;
  3. interpretează motivele pentru a refuza accesul la informația de mediu într-o manieră restrictivă, ținând cont de interesul public servit de punerea la dispoziție a informațiilor de mediu, iar atunci când se expun motivele refuzului să se specifice cum a fost luat în calcul interesul public servit de punerea la dispoziție a informațiilor de mediu;
b) demonstrarea instruirii autorităților publice cu privire la responsabilitățile enunțate mai sus;
c) revizuirea legislației pentru a identifica acele cazuri în care deciziile de a autoriza activități care intră sub incidența art. 6 din Convenție sunt luate fără participarea efectivă a publicului (art. 6(3) și 7) și luarea măsurilor legislative și de reglementare pentru a asigura că aceste situații sunt remediate în mod adecvat;
d) revizuirea cadrului legislativ și luarea măsurilor legislative, de reglementare și administrative pentru asigurarea că procedurile juridice pentru accesul la informația de mediu se încheie într-un timp adecvat și oferă măsuri potrivite și eficiente;
e) luarea aranjamentelor adecvate și a măsurilor pentru a ne asigura că activitățile de mai sus se realizează cu participarea extinsă a autorităților publice și a publicului interesat.
 
Pentru a răspunde acestor recomandări, România trebuie să vină cu soluții de remediere pe care să le structureze într-un Plan de acțiune. 
În acest context, MMAP a elaborat un proiect de Plan de acțiune, disponibil spre consultare.

Publicul interesat poate transmite comentarii/observații/propuneri pe adresa de e-mail evaluare.impact@mmediu.ro până la data de 10.06.2022.