MMAP, cu sediul în B-dul Libertății nr. 12, sector 5, București, cod fiscal 16335444, intenționează să achiziționeze servicii de expertiză în vederea stabilirii oportunității si necesității proiectului de îmbunătățire a funcționalităților existente și de adăugare de noi funcționalități ale sistemului informațional integrat SUMAL, WoodTracking și iWoodtracking

Data publicarii : 27 Jul 2016

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, cu sediul în B-dul Libertății nr. 12, sector 5, București, cod fiscal 16335444, intenționează să achiziționeze servicii de expertiză în vederea stabilirii oportunității si necesității proiectului de îmbunătățire a funcționalităților existente și de adăugare de noi funcționalități ale sistemului informațional integrat SUMAL, WoodTracking și iWoodtracking.

Invitatia de participare | Caiet de sarcini | Formulare