MMAP, cu sediul în B-dul Libertății nr. 12, sector 5, București, cod fiscal 16335444, intenționează să achiziționeze servicii de cercetare pentru realizarea Studiul privind estimarea emisiilor de metale grele pentru anul de bază 1989 și repartizarea pe gridul EMEP a emisiilor de metale grele și poluanți organici persistenți, aferente anului 2005, în formatele de raportare solicitate, conform obligațiilor asumate prin ratificarea Protocoalelor Convenției asupra poluării atmosferice transfrontiere...

Data publicarii : 03 Aug 2016

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, cu sediul în B-dul Libertății nr. 12, sector 5, București, cod fiscal 16335444, intenționează să achiziționeze servicii de cercetare pentru realizarea Studiul privind estimarea emisiilor de metale grele pentru anul de bază 1989 și repartizarea pe gridul EMEP a emisiilor de metale grele și poluanți organici persistenți, aferente anului 2005, în formatele de raportare solicitate, conform obligațiilor asumate prin ratificarea Protocoalelor Convenției asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi privind metalele grele și poluanții organici persistenți.

Invitatia de participare | Caiet de sarcini | Formulare