MINUTĂ încheiată cu ocazia dezbaterii publice organizată în data de 12.09.2022, în procedura de adoptarea a proiectului de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind aprobarea Instrucţiunilor pentru evaluarea efectivelor unor specii de faună cinegetică admise la vânătoare și pentru stabilirea mărimii cotelor de recoltă pentru acestea

Data publicarii : 22 Sep 2022