Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu sediul în B-dul Libertăţii nr. 12, sector 5, Bucureşti, cod fiscal 16335444, intenționează să achiziționeze „Servicii de cercetare pentru realizarea studiului privind evaluarea raportului cost-beneficiu pentru aplicarea derogărilor de la valorile limită de emisie (VLE) şi criteriile de stabilire a costurilor disproporţionat de mari în comparaţie cu beneficiile pentru mediu”

Data publicarii : 28 Jul 2016

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu sediul în B-dul Libertăţii nr. 12, sector 5, Bucureşti, cod fiscal 16335444, intenționează să achiziționeze „Servicii de cercetare pentru realizarea studiului privind evaluarea raportului cost-beneficiu pentru aplicarea derogărilor de la valorile limită de emisie (VLE) şi criteriile de stabilire a costurilor disproporţionat de mari în comparaţie cu beneficiile pentru mediu”

Invitatia de participare | Caiet de sarcini | Formulare | Model Contract Servicii