Legislatie

Data publicarii : 15 Dec 2014

Din data de: 31/5/2012

Lege nr. 218/2011 pentru ratificarea Protocolului privind conservarea biodiversităţii şi a cadrului natural al Mării Negre

← ← Lege nr. 218/2011 pentru ratificarea Protocolului privind conservarea biodiversităţii şi a cadrului natural al Mării Negre la Convenţia privind protecţia Mării Negre împotriva poluării, semnat la Sofia, la 14 iunie 2002

Din data de: 31/5/2012

Directiva Cadru Strategia pentru mediul marin (2008/56/CE)

← ← Directiva Cadru Strategia pentru mediul marin (2008/56/CE) transpusa prin OUG 71/2010 si Legea 6/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin

Din data de: 19/1/2012

Ordinul nr. 2498 din 18.10.2011

Ordinul nr. 2498 din 18.10.2011 privind aprobarea componenței nominale a C.M.S.U. și a C.O.S.U.

Din data de: 19/1/2012

Ordinul nr. 910 din 11.06.2010

Ordinul nr. 910 din 11.06.2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al C.M.S.U. și al C.O.S.U.

Din data de: 19/1/2012

Directive 2007/60/EC of the European Parliament and of the Council

Directive of the European Parliament and of the Council on the assessment and management of flood risks (în limba engleză)

Din data de: 19/1/2012

Directiva 2007/60/CE privind evaluarea şi gestionarea riscului la inundaţii

Directiva Parlamentului European şi a Consiliului privind evaluarea şi gestionarea riscurilor de inundaţii (în limba română)

Din data de: 19/1/2012

Avizul de Mediu nr. 18 din 04.06.2010

Avizul de Mediu nr. 18 din 04.06.2010 emis în scopul adoptării Strategiei Naţionale de Management al Riscului la Inundaţii pe termen mediu şi lung (perioada 2010 – 2035)

Din data de: 12/1/2012

Hotărârea de Guvern nr. 846/2010

Hotărârea de Guvern nr. 846 din 11.08.2010 pentru aprobarea Strategiei Naționale de Management al Riscului la Inundații pe termen mediu și lung