In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune consultării publice proiectul de Hotărâre pentru constituirea, aprobarea structurii și modul de funcționare al Comitetului de Supraveghere pentru implementarea sistemului de garanție-returnare.

Data publicarii : 04 Jan 2023

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune consultării publice proiectul de Hotărâre pentru constituirea, aprobarea structurii  și modul de funcționare al Comitetului de Supraveghere pentru implementarea sistemului de garanție-returnare.

Cetățenii, instituțiile și organizațiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării pe site a proiectului de act normativ, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Generală Deșeuri și Situri Contaminate, persoane de contact: Ion Nae Mușetoiu, e-mail:  ionut.musetoiu@mmediu.ro  și Ecaterina Maria Gîldău, ecaterina.gildau@mmediu.ro.

 

2023 HG Comitet Supraveghere

2023 NF hg comitet de supraveghere