HOTĂRÂRE privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva

Data publicarii : 22 Sep 2022

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de HG privind  înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat  al  bunurilor din domeniul public  al  statului  şi  darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia  Naţională  a  Pădurilor – Romsilva.

Proiect HG | Notă de fundamentare | Anexă

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Persoana de contact este:  domnul Mircea STOIANESCU, telefon: 021 408 9567.