Calendarul apelurilor pentru propuneri de proiecte 2016, finanțate din Programul European pentru Mediu şi Politici Climatice LIFE

Data publicarii : 24 May 2016

Calendarul apelurilor pentru propuneri de proiecte 2016, finanțate din Programul European pentru Mediu şi Politici Climatice LIFE.

CALENDARUL APELURILOR PENTRU PROGRAMUL LIFE 2016

Tipul de Proiecte

Subprograme/obiectivele prioritare

           

Data deschiderii 

Data închiderii 

 

 

 

 

Proiecte Tradiționale

Subprogramul Clima- Atenuarea Schimbărilor Climatice; Adaptarea la Schimbările Climatice; Guvernare și Informare

19-Mai-16

07-Sep-16

Mediu și Utilizarea Eficientă a Resurselor

19-Mai-16

12-Sep-16

Natură și Biodiversitate; Guvernare si Informare  

19-Mai-16

15-Sep-16

Proiecte de Asistenta Tehnica

Mediu

19-Mai-16

20-Sep-16

 

Clima

19-Mai-16

20-Sep-16

Proiecte Integrate

 

19-Mai-16

26-Sep-16

Proiecte Integrate

Clima

19-Mai-16

26-Sep-16

 

NOTA BENE

Pentru sesiunea din 2016, au fost introduse câteva noutăți importante în ceea ce privește proiectele "tradiționale"; acestea sunt prezentate pe scurt în prima pagină a orientărilor și detaliate în continuare în diferitele secțiuni.

Asigurați-vă că acordați atenția necesară pentru informarea asupra acestor noutăți.

Proiecte "tradiționale" pot fi cele mai bune practici, demonstrative, pilot sau informații, proiecte de sensibilizare și de difuzare ( de exemplu, similare proiectelor de informare LIFE + Natură, biodiversitate, mediu )  în funcție de domeniul prioritar.

Proiectele de bune practici, sunt cele care aplică tehnici, metode și abordări de ultima generație, ținând seama de contextul specific al proiectului; 

Proiectele demonstrative, sunt acele proiecte care puse in practica,testează, evaluează și difuzează acțiuni, metodologii sau abordări care sunt noi sau necunoscute, în contextul specific al proiectului, cum ar fi contextul geografic, ecologic, socio-economic, și care ar putea fi aplicat în altă parte în circumstanțe similare;

Pentru proiecte-pilot se aplică o tehnică sau o metodă care nu a fost aplicată sau testată înainte, sau în altă parte, care oferă potențiale avantaje de mediu sau climatice în comparație cu cele mai bune practici actuale și care pot fi aplicate pe o scară mai largă în situații similare;

Proiectele de diseminare a informației si conștientizare au ca scop sprijinirea comunicării, diseminarea informațiilor și sensibilizarea opiniei publice în domeniul subprogramelor pentru mediu și politici climatice.

I PROIECTE TRADITIONALE

1. LIFE Politici Climatice EN | RO

2. Life Mediu

Mediu si utilizarea eficienta a resurselor EN | RO

Natura si Biodiversitate EN | RO

Informare si Guvernare EN | RO

II PROIECTE INTEGRATE

Proiecte Integrate EN | RO

Proiecte integrate Asistenta Tehnica EN | RO

Proiecte integrate Subprogramul Politici Climatice EN

III PROIECTE PREGATITOARE EN