Atribuire – Vânătoare

Data publicarii : 28 Nov 2014

[29.04.2015]  A N U N Ţ

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în temeiul art. 8 alin (2) lit c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 1221/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, cu modificările şi completările ulterioare, organizează atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. e) și art. 5 din regulamentul anterior menţionat, pentru 3 fonduri cinegetice, situate în următoarele judeţe: Bacău (1), Maramureș (1) și Timiș (1).

Descarca Anunt

[24.03.2015] Anunț nr. 170253/DA/24.03.2015 și Referatul nr. 25962/DP/24.03.2015 privind organizarea licitației publice pentru atribuirea în gestiune a 6 fonduri cinegetice

Anunt

[23.02.2015] Anuntul nr. 25406/DP/23.02.2015, anexat, privind organizarea actiunii de atribuire a dreptului de gestionare a faunei cinegetice, in conditiile prevazute la art. 1 alin. (1) lit. b) - d) din Regulamentul privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, din judetele: Arad(1), Bacau(1), Constanta(1), Giurgiu(2), Maramures(1), Mures(1) si Timis(2)

Anunt

[19.02.2015] Anunt nr. 25209/DP/11.02.2015, anexat, provond organizarea licitatiei publice pentru atribuirea dreptului de gestionare pentru fonduri cinegetice.

Anunt

[04.02.2015] Procesul verbal al Comisiei de analiza a contestatiilor

Descarca procesul verbal 1535238

[12.09.2014] Anunț – Departament pentru Ape, Păduri și Piscicultura

Anunț nr.72707 atașat și anexa acestuia, pentru demararea unei noi etape din procedura de atribuire fonduri cinegetice

Descarca Anunț

[11.09.2014]  Anunț – Departament pentru Ape, Păduri și Piscicultura

Referat 72704/DD/10.09.2014

Descarca Referat

[08.09.2014]  Anunț – Departament pentru Ape, Păduri și Piscicultura

Descarca Anunt
Descarca Fise Fonduri atribuire
Descarca Anexa

[08.09.2014] Anunț - Departament pentru Ape, Păduri și Piscicultura

Proces Verbal de Analiza a Contestatiilor Nr. 72646/05.09.2014.

Descarca Proces Verbal

[26.08.2014] Anunț - Departament pentru Ape, Păduri și Piscicultura

Proces verbal de analiză a dosarelor de atribuire directă, nr. 72514/DD/25.08.2014.

Descarca Proces Verbal

Descarca Anexa 1

Descarca Anexa 2

[07.08.2014] Anunț - Departament pentru Ape, Păduri și Piscicultura

Referat pentru aprobarea rezultatelor finale privind licitațiile pentru atribuirea a două fonduri cinegetice.

Descarca Referat aprobare

[23.07.2014] Anunț - Departament pentru Ape, Păduri și Piscicultura

Descarca Anunt

Descarca Anexa

[17.07.2014] Anunț - Departament pentru Ape, Păduri și Piscicultura

Descarca Anunt

Descarca Nr, denumire și tarife fonduri cinegetice

Descarca Caracteristici tehnice fonduri cinegetice

[16.07.2014] Anunț - Departament pentru Ape, Păduri și Piscicultura

DAPP-Inspecția și Managementul Resurselor Cinegetice publica PROCESUL – VERBAL NR. 72304 /15.07.2014 al Comisiei de analiza a contestațiilor cu privire la rezultatul analizării contestației depuse de către Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi “Poteci de Munte” cu sediul în Breaza.

Descarca PROCES – VERBAL NR. 72304 /15.07.2014

[09.07.2014] Anunț - Departament pentru Ape, Păduri și Piscicultura

DAPP-Inspecția și Managementul Resurselor Cinegetice publica PROCESUL – VERBAL nr. 72248/09.07.2014 al Comisiei de analiza a contestațiilor cu privire la rezultatul analizării contestației depuse de către Asociația Iagărul Geoagiu împotriva hotărârii Comisiei de atribuire a dreptului de gestionare a faunei cinegetice consemnată în Procesul Verbal nr. 72201/30.06.2014

Descarca Proces Verbal nr. 72248/09.07.2014

Anunt

Descarca / deschide Proces Verbal; Descarca / deschide Anexa 1;
Descarca / deschide Anexa 2.

Anunt

Descarca / deschide Anunt; Descarca / deschide Proces Verbal.

Anunt

Descarca / deschide Anunt ziar;Descarca / deschide Denumire si tarife;
Descarca / deschide Fise fonduri licitatie.