Anunt de participare pentru achizitia de Servicii de consultanță, în vederea elaborării specificațiilor tehnice necesare implementării unui sistem național de monitorizare prin intermediul imaginilor satelitare, obligație stabilită prin Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 7- Digitalizare, digitalizarea în domeniul mediului

Data publicarii : 19 Sep 2022

Ofertele se transmit la adresa de e-mail: mihaela.miroiu@mmediu.ro, pana la data de 22.09.2022 ora 12.00.

Ofertantii vor prezenta: Informatii generale (nr.înregistrare la ONRC,CUI, adresa, persoana de contact, telefon, e-mail,cont trezorerie), Oferta financiara si Oferta tehnica. Ofertele care au lipsa documentele solicitate vor fi declarate neconforme. Ofertele transmise dupa ora stabilita in prezentul anunt, nu vor fi luate in considerare.