MMAP intenționează să achiziționeze servicii pentru organizarea de evenimente și cursuri de formare (catering și alte cheltuieli implicate de organizarea evenimentului, precum și achiziție materiale suport pentru cursurile de formare profesională) pentru proiectul „Îmbunătățirea capacității autorității publice centrale în domeniul managementului apelor în ceea ce privește planificarea, implementarea și raportarea cerințelor europene din domeniul apelor”

Data publicarii : 15 Nov 2022

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) intenționează să achiziționeze servicii pentru organizarea de evenimente și cursuri de formare (catering și alte cheltuieli implicate de organizarea evenimentului, precum și achiziție materiale suport pentru cursurile de formare profesională) pentru proiectul „Îmbunătățirea capacității autorității publice centrale în domeniul managementului apelor în ceea ce privește planificarea, implementarea și raportarea cerințelor europene din domeniul apelor”, Cod SIPOCA 588 / MySMIS 126656.

Anunt de participare | Caiet de sarciniProiect contract de servicii

Oferta și documentele care dovedesc îndeplinirea cerințelor de participare se vor transmite la adresele de email: victoria.popovici@mmediu.ro   și  serviciulachizitii@mmediu.ro. Ofertele care au lipsa din documentele solicitate vor fi declarate neconforme. Ofertele transmise după ora stabilită în prezentul anunț, nu vor fi luate in considerare.

Termenul limită de transmitere a ofertelor: 23.11.2022, ora 13.00.
Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: până la data de 18.11.2022, ora 14.00
- Transmiterea răspunsului la clarificări către toți potențialii ofertanți se va face în data de 21.11.2022, ora 16.00.