Notificarea Espoo pentru proiectul Amenajarea canalului navigabil de mare adâncime Dunăre - Marea Neagră pe partea ucraineană a deltei

Data publicarii : 02 Jul 2020

[15.01.2024]

Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor pune la dispoziția publicului interesat Concluziile evaluarii impactului asupra mediului și Raportul privind consultările publice pentru proiectul  „Reconstrucția proiectelor de construcții «Amenajarea canalului navigabil de mare adâncime Dunăre – Marea Neagră pe partea ucraineană a deltei” («Reconstruction of construction projects «Arrangement of the deep-water navigation fairway Danube river – Black sea in the Ukrainian part of the delta» ):


[04.01.2024]

Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor pune la dispoziția publicului interesat minuta consultării bilaterale desfășurate în data de 1 septembrie 2023 (în limba engleză și ucraineană), precum și informațiile suplimentare furnizate de partea ucraineană (în limba engleză), atașate minutei:


[11.08.2023]

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor publică spre informare și consultare de către publicul interesat răspunsul părții ucrainene la observațiile transmise de partea română prin scrisoarea nr. DGEICPSC/107958/13.07.2023.

Publicul poate transmite comentarii/observații la informațiile prezentate de partea ucraineană până la data de 30.08.2023 pe adresa de e-mail: evaluare.impact@mmediu.ro


[04.08.2023]

Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor publică spre informare scrisoarea prin care a transmis părții ucrainene un set de observații și comentarii la documentația EIA (raportul privind impactul asupra mediului, inclusiv rezumatul netehnic) pentru proiectul „Reconstrucția proiectelor de construcții «Amenajarea canalului navigabil de mare adâncime Dunăre – Marea Neagră pe partea ucraineană a deltei” («Reconstruction of construction projects «Arrangement of the deep-water navigation fairway Danube river – Black sea in the Ukrainian part of the delta» ), titular fiind State Enterprise «Ukrainian Sea Ports Authority». 


[22.05.2023]

În baza prevederilor Convenției Espoo, partea ucraineană a transmis părții române documentația EIA (raportul privind impactul asupra mediului, inclusiv rezumatul netehnic) pentru proiectul „Reconstrucția proiectelor de construcții «Amenajarea canalului navigabil de mare adâncime Dunăre – Marea Neagră pe partea ucraineană a deltei” («Reconstruction of construction projects «Arrangement of the deep-water navigation fairway Danube river – Black sea in the Ukrainian part of the delta» ), titular fiind State Enterprise «Ukrainian Sea Ports Authority». Scrisoarea de însoțire menționează că documentul transmis conține informațiile solicitate de partea română în cadrul consultărilor transfrontieră pentru proiectul « Amenajarea canalului navigabil de mare adâncime Dunăre – Marea Neagră pe partea ucraineană a deltei »”;

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pune la dispoziția publicului  Raportul privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Reconstrucția proiectelor de construcții «Amenajarea canalului navigabil de mare adâncime Dunăre – Marea Neagră pe partea ucraineană a deltei”, document în limba ucraineană și limba engleză, format pdf

Pentru a asigura accesul publicului larg la informația privind proiectul propus de partea ucraineană, în conformitate cu cerințele Convenției privind accesul publicului la informația privind mediul, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu (Convenția Aarhus), MMAP pune la dispoziția publicului Rezumatul netehnic al Raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Reconstrucția proiectelor de construcții «Amenajarea canalului navigabil de mare adâncime Dunăre – Marea Neagră pe partea ucraineană a deltei”, tradus în limba română, format pdf.

Comentariile și propunerile justificate ale publicului privind documentele publicate spre consultare pot fi transmise în scris la sediul MMAP din Bld. Libertății, nr. 12, Sector 5, București, și la adresa de e-mail evaluare.impact@mmediu.ro în 30 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul ministerului.


[15.02.2023]
In urma consultarilor derulate la nivel national, MMAP a transmis partii ucrainene un set de observatii si comentarii in luna iunie 2021:

Pana la aceasta data partea ucraineana nu a transmis nici un document/raspuns. 

[02.07.2020]

În cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontieră, derulată în conformitate cu prevederile Convenției Espoo, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a primit din partea Ministerului Protecției Mediului și Resurselor Naturale din Ucraina, Notificarea Espoo pentru proiectul Amenajarea canalului navigabil de mare adâncime Dunăre – Marea Neagră pe partea ucraineană a deltei, document în limba engleză.

Notificare Espoo - PDF

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii justificate privind acestă notificare, la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor în Bvd. Libertăţii, nr. 12, sector 5, București, sau la adresa de e-mail: mihaela.macelaru@mmediu.ro, în termen de 30 de zile de la data publicării.