Vizualizati toate paginile din cadrul Evaluare impact, ordonate dupa data publicarii:
13 Oct 2017

Reamenajarea Ocolului Silvic Sebis Moneasa

În cadrul derularii procedurii de evaluare de mediu pentru "eamenajarea Ocolului Silvic Sebis Moneasa" (procedură derulată de APM Teleorman), Ministerul Mediului a emis Avizul de mediu nr. 42/27.06.2017. Descarcă document: Aviz de mediu nr. 42/27.06.2017

13 Oct 2017

Amenajamentul Ocolului Silvic Pucioasa

În cadrul derularii procedurii de evaluare de mediu pentru "Amenajamentul Ocolului Silvic Pucioasa" (procedură derulată de APM Dambovita), Ministerul Mediului a emis Avizul de mediu nr. 44/11.10.2017. Descarcă document: Aviz de mediu nr. 44/11.10.2017

25 Sep 2017

Minuta dezbatere publica Oravita

În cadrul procedurii evaluării impactului asupra mediului în context transfrontieră, pentru proiectul "Construcția unei unități noi B3 la Centrala termoelectrică Kostolac B", punem la dispoziţia publicului minuta dezbaterii publice și ședinței de consultări între autorități, redactate în limba engleză, precum și pre...

08 Aug 2017

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SECTORULUI ENERGETIC A REPUBLICII SERBIA

Ministerul Mediului, potrivit cerințelor Protocolului privind evaluarea strategică de mediu, deschis spre semnare la Kiev la 21 - 23 mai 2003 şi semnat de România la 21 mai 2003, la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificat pri...

19 Jun 2017

Construcția unei unități noi B3 la Centrala termoelectrică Kostolac B

În cadrul procedurii evaluării impactului asupra mediului în context transfrontieră, pentru proiectul " Construcția unei unități noi B3 la Centrala termoelectrică Kostolac B", punem la dispoziţia publicului documentele ce conțin răspunsurile părții sârbe la comentariile/observațiile părții române asupra Raportului p...

08 Jun 2017

Fabrică de reciclare uleiuri uzate

21.02.2019 În cadrul derulării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontieră, conform prevederilor Convenției Espoo, punem la dispoziția publicului interesat comentariile Bulgariei cu privire la raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, revizuit, pentru proiectul –...