Programul Interreg IPA de Cooperare Transfrontieră România - Serbia pentru perioada 2021-2027

13.11.2020

În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru ” Programul Interreg IPA de Cooperare Transfrontieră România – Serbia pentru perioada 2021-2027”, punem la dispoziţia publicului interesat următoarele documente:

INTERREG IPA CBC România – Serbia 2021-2027 RO-pdf
SCOPING REPORT SEA IPA CBC Romania - Serbia 2021-2027 RO-pdf

INTERREG IPA CBC Romania - Serbia  2021-2027 EN-pdf
SCOPING REPORT SEA IPA CBC Romania - Serbia 2021-2027 EN-pdf

Comentariile și propunerile justificate, în scris, ale publicului privind documentele afişate spre consultare, pot fi transmise la adresa de e-mail: oana.toader@mmediu.ro.