Vizualizati toate paginile din cadrul Păduri, ordonate dupa data publicarii:
15 Sep 2021

E TIMPUL PENTRU PLĂȚI NATURA 2000 DIN FONDURI EUROPENE

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor este în proces de evaluare a contravalorii pierderilor de venit cauzate de măsurile de conservare stabilite prin planurile de management ale siturilor Natura 2000 din fondul forestier național. Vă rugăm să accesați link-ul de mai jos si să răspundeți la întrebări pentru a spi...

27 Jul 2021

Regulamentul de functionare al Comisiei de atestare

Regulamentul de functionare al Comisiei de atestare( 1106/2018 cu completarile si modificarile ulterioare) emis prin Ordin de Ministru mentioneaza la art. 19 alin 1 ca: Hotărârile Comisiei cu privire la atestare/reatestare ori respingerea cererilor de atestare/reatestare sunt aduse la cunoștința celor interesați de ...