LIFE

LIFE INFODAY 2020

Informare privind organizarea Zilei INFODAY – în data de 7 Mai 2020 - la nivelul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor

Ministerul Mediului,  Apelor și Pădurilor   în calitatea de beneficiar al proiectului LIFE 14 CAP /RO/000007 - Life Closer to YouCreșterea Capacității Instituționale a Ministerului Mediului privind atragerea de fonduri din cadrul Programului LIFE, de la nivelul Comisiei Europene  organizează, în cadrul activităților AfterLIFE, ale acestui Proiect, în data de 7 Mai, în intervalul 9.30.00-12.30Ziua de Informare a Programului LIFE- LIFE InfoDay 2020.

Aceasta aduce ca în fiecare an, noutăți cu privire la deschiderea noilor apeluri,  prezentări ale proiectelor realizate în cadrul Programului LIFE, dar și posibilitatea de a solicita detalii și clarificări asupra modalităților de depunere a Proiectelor  LIFE.

Anul acesta, special din punct de vedere al abordării, din cauza pandemiei - COVID 19, întâlnirea noastră se va desfășura în mediul online.

Desfașurarea evenimentului, va avea loc, conform Agendei prezentate mai jos:

9.30-12.30     

9.30- 9.45 / test de conectare  / - Mădălina COZMA – LIFE Project Manager         

9.45-10.15 / Cuvânt de bun venit / Scurtă prezentare LIFE  - Marisanda PÎRÎIANU – Director DAFE – Coordonator Programul LFE pentru România –Punct Național de Contact                       

10.15-11.00 / Prezentarea noutăților apelulului de Propuneri de Proiecte – Programul LIFE 2020

11.00-11.45 / Sesiune interactivă de întrebări și răspunsuri – Mihai ADAMESCU

11.45-12.00 / Proiecte LIFE implementate cu succes, la nivelul României și în cooperare transregională – Nicolae MANTA – MMAP Proiect LIFE – Connect Carpathians; APM Satu Mare / LIFE – Dumbrăveanca;  AMP Timiș – LIFE -   LIFE 13 NAT/RO/00148 „Conservarea habitatului 8310 din Situl Natura 2000 Cheile Nerei – Beuşniţa”.

12.00-12.10 / Exemple de bune practici: Mihai ZOTTA - Conservation Carpathia / Ioana Lucaciu – Monitor LIFE

12.10-12.30 / Închiderea sesiunii de Prezentare LIFE InfoDay 2020 - Marisanda  PÎRÎIANU / Mădălina COZMA

Întrebările legate de noul apel al LIFE 2020, pot fi adresate folosind adresa de e-mail:  madalina.cozma.life@mmediu.ro sau la telefon: +40214089609 sau:+40746248590.

DESCARCĂ DOCUMENTUL

Pentru detalii si informații, vă rugăm accesați si site-ul LIFE: www.lifeprogram.ro

 

Mesaj - Comisia Europeană, DG Mediu- Agenția Executivă pentru Întreprinderi  Mici si Mijlocii, transmite următorul mesaj, privind  prelungirea termenului de depunere a Proiectelor Integrate, in cadrul Programului LIFE, din data de 6 Martie 2020, în data de 13 Martie 2020

A FOST LANSAT NOUL APEL DE PROIECTE, PENTRU ANUL 2020 ÎN CADRUL PROGRAMUL LIFE    

Vă rugăm să consultați următorul link, al Programului LIFE – http://lifeprogram.ro

http://lifeprogram.ro/noutati-si-evenimente/

Detalii și pe site-ul Comisiei Europene – Programul LIFE:
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals


EVENIMENT INCHIDERE PROIECT LIFE 14 CAP

NOUL TERMEN DE APLICARE PENTRU PROIECTELE LIFE  Natură / Biodiversitate și guvernare și Informare a fost amânat pentru o zi, este 20 Iunie 2019

NOUTĂȚI PRIVIND DESCHIDEREA APELULUI DE PROIECTE ÎN CADRUL PROGAMULUI LIFE – SESIUNEA 2019

COMISIA EUROPEANĂ ANUNȚĂ DESCHIDEREA NOII SESIUNI DE DEPUNERI DE PROIECTE ÎN CADRUL PROGRAMULUI LIFE, PENTRU  ANUL 2019, ÎNCEPÂND DIN DATA DE 4 APRILIE 2019.  PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII, VĂ RUGĂM SĂ ACCESAȚI SITE-ULUI: WWW.LIFEPROGRAM.RO

PENTRU ACCESAREA NOULUI PROGRAM LIFE, VIZITAȚI:  www.lifeprogram.ro

 

Programul LIFE in România
LIFE PROGRAMME IN ROMÂNIA

Descarcă documentul: PDF

 

Facebook

 

LIFE http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

 

Anunțuri

Ministerul Mediului îndeplineşte in România rolul de Punct Național de Contact pentru Programul LIFE, acesta completand în mod activ prevederile "Foii de parcurs către o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor", care iși propune acțiunile necesare pentru a orienta Uniunea spre o creștere sustenabilă și eficientă.

Prin urmare, domeniul prioritar mediu și utilizarea eficientă a resurselor sprijină punerea in aplicare a politicii de mediu a Uniunii de către sectoarele public și privat, in special în sectoarele de mediu reglementate de Foaia de parcurs, prin facilitarea dezvoltării și a schimbului de noi soluții și bune practici. Domeniul prioritar natură și biodiversitate se axează pe punerea în aplicare și gestionarea rețelei Natura 2000, instituită prin Directiva 92/43/CEE a Consiliului, în special în ceea ce privește cadrele de acțiune prioritară elaborate în temeiul articolului 8 al Directivei, pe dezvoltarea și diseminarea de bune practici cu privire la biodiversitate, pe Directivele 92/43/CEE și 2009/147/CE, precum și pe provocările mai ample în materie de biodiversitate, identificate în strategia Uniunii în domeniul biodiversității pentru 2020. Domeniul prioritar guvernanță și informare în domeniul mediului urmărește să promoveze sensibilizarea publicului în probleme de mediu, și sprijinirea comunicării, gestionării și a diseminării de informații în domeniul mediului.

Programul LIFE are următoarele obiective generale: (a) să contribuie la tranziția către o economie eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, cu emisii scăzute de dioxid de carbon și rezistentă la schimbările climatice, și să contribuie la protejarea și îmbunătățirea calității mediului și la oprirea și inversarea tendinței de declin al biodiversității, inclusiv prin sprijinirea rețelei Natura 2000 și abordarea degradării ecosistemelor; (b) să îmbunătățească dezvoltarea, punerea în aplicare a politicilor și a legislației Uniunii în domeniul mediului și al climei, precum și să acționeze ca un catalizator și promotor al integrării obiectivelor de mediu și climatice în cadrul altor politici și în practica din sectoarele public și privat la nivelul Uniunii, inclusiv prin creșterea capacității acestor sectoare; (c) să susțină o guvernanță mai bună în domeniul mediului și al climei la toate nivelurile, inclusiv o mai bună implicare a societății civile, a ONG-urilor și a actorilor locali; (d) să sprijine punerea în aplicare a celui de-al șaptelea program de acțiune pentru mediu;

Un sprijin notabil vine și din partea Agenției Executive pentru întreprinderi Mici si Mijlocii (The Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises - EASME), care a fost creată de Comisia Europeană pentru a administra anumite programe ale UE. Programul LIFE este unul din acestea https://ec.europa.eu/easme/en/about-easme.  

Obiectivele generale stabilite sunt atinse prin intermediul următoarelor subprograme: (a)  subprogramul pentru mediu; (b)  subprogramul pentru politici climatice.

Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului LIFE pentru perioada 2014-2020 este de 3 456 655 000 EUR în prețuri curente, care reprezintă 0,318 % din suma totală a creditelor pentru angajamente astfel cum se specifică în Regulamentul (UE) nr. 1311/2013. 

CONTACT

Punct Național de Contact LIFE

Marisanda PÎRÎIANU

DIRECTOR DIRECȚIA ACCESARE FONDURI EXTERNE

Ministerul Mediului

București, România

Tel.: 004 021-408.95.87

E-mail: marisanda.piriianu@mmediu.ro

 

Carmen Mădălina COZMA

Project Manager - LIFE 14 Creșterea Capacității Instituționale

Ministerul Mediului

București, România

Tel.: 004 021-408.96.09

E-mail: madalina.cozma.life@mmediu.ro


Vizualizati toate paginile din cadrul LIFE, ordonate dupa data publicarii:
05 Aug 2021

INVITAȚIE PARTICIPARE EVENIMENT LIFE INFODAY 2021

PROGRAMUL LIFE AL COMISIEI EUROPENE Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de Punct Național de Contact pentru Programul LIFE, în relația cu Comisia Europeană, are plăcerea de a vă invita la sesiunea de Informare privind lansarea noului cadru de propuneri de proiecte, în cadrul Programului LIFE. Progr...

03 Mar 2021

Programul LIFE - in 2021

Detalii despre următorul regulament LIFE, programul de lucru multianual și cererile de propuneri aferente sunt încă în discuție. Noul Program LIFE va acoperi următoarele domenii: Natura și biodiversitatea Economia circulară și calitatea vieții Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice Tranziție energetică cura...

16 Jun 2020

Informare - premii LIFE 2020

Comisia Europeană a selectat cele 15 Proiecte finaliste pentru premiile LIFE din acest an. Evenimentul de premiere, va avea loc în toamna anului 2020. Premiile, aflate acum în cel de-al 14-lea an, recunosc cele mai inovatoare, mai inspirate și eficiente proiecte LIFE din trei categorii: acțiune climatică, mediu și p...

09 Apr 2020

Conferinta Virtuala Life Infoday 2020

Ziua de informare virtuală a Comisiei Europene privind apelul de propuneri de Proiecte pentru Programul LIFE 2020 LIFE INFODAY 2020 – anul acesta on-line alături de voi ! Datorită focarului de coronavirus, ca măsură de precauție, evenimentul acestui an, va fi conferință virtuală. Pentru mai multe detalii, inclusive ...

18 Mar 2020

AMÂNARE TERMEN DEPUNERE – PROIECTE PREGĂTITOARE LIFE

Datorită situației actuale, generată de apariția Coronaviruslui- COVID19, Comisia Europeană a decis amânarea termenului de depunere a proiectelor pregătitoare (a treia rundă) până la 20 aprilie 2020. Comunicarea va fi vizibilă pe site-ul EASME în următoarele zile: https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2019-call...