Vizualizati toate paginile din cadrul Date GIS, ordonate dupa data publicarii:
17 Feb 2015

Date GIS

Rețeaua Natura 2000: Limitele în format GIS ale siturilor Natura2000 Limitele regiunilor biogeografice Distribuția speciilor și habitatelor (raportare conform art. 17 din Directiva Habitate) Distribuția speciilor de păsări (raportare conform art. 12 din Directiva Păsări) Arii naturale protejate de interes național ș...