Proiectul de Ordin privind aprobarea Ghidului general și a Ghidului practic privind Protocolul de la Nagoya

Data publicarii : 19 Dec 2022

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de Ordin privind aprobarea Ghidului general și a Ghidului practic privind Protocolul de la Nagoya.

Proiect de ordin I Referat de aprobare I Anexa 1 I Anexa 2

Cetățenii şi instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Generală Biodiversitate, email: john.smaranda@mmediu.ro, persoană de contact: John Smaranda - Consilier superior.