Proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru modificarea Schemei de ajutor de stat regional pentru investiții având ca scop reducerea efectelor negative ale deșeurilor asupra mediului și reducerea consumului de resurse primare, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2269/2022, însoţit de Referatul de aprobare - instrument de prezentare şi motivare.

Data publicarii : 21 Nov 2022

În conformitate cu Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările ulterioare, Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru modificarea Schemei de ajutor de stat regional pentru investiții având ca scop reducerea efectelor negative ale deșeurilor asupra mediului și reducerea consumului de resurse primare, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2269/2022, însoţit de Referatul de aprobare - instrument de prezentare şi motivare.

Referat de aprobare I Proiect OM

Persoanele sau organizaţiile interesate pot transmite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice în termen de 10 zile de la data postării pe site, iar persoana de contact din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (Administrația Fondului pentru Mediu) pentru primirea opiniilor, comentariilor și observațiilor este doamna Andreea Damian, adresă de e-mail: andreea.damian@afm.ro .