Proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru modificarea Ghidului de finanţare din anul 2021 a Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2057/2020

Data publicarii : 10 Jan 2023

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune consultării publice proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru modificarea Ghidului de finanţare din anul 2021 a Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice,   aprobat prin  Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2057/2020.

Referat de aprobare I Proiect de Ordin

Cetățenii, instituțiile și organizațiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării pe site a proiectului de act normativ, iar persoana de contact din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (Administrația Fondului pentru Mediu) este doamna Victoria Antoci,  adresă de e-mail: victoria.antoci@afm.ro