Proiect de Ordonanță de Urgență privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante, în sprijinul unei mobilități cu emisii scăzute, de abrogare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic și a Legii nr. 37/2018 privind promovarea transportului ecologic

Data publicarii : 08 Jun 2021

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de Ordonanță de urgență privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante, în sprijinul unei mobilități cu emisii scăzute, de abrogare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic și a Legii nr. 37/2018 privind promovarea transportului ecologic.

Proiect OUG | Nota de fundamentareTabel concordanță

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
Persoane de contact: d-na Iuliana Chidu, e-mail iuliana.chidu@mmediu.ro și d-l Sergiu Cruceanu e-mail sergiu.cruceanu@mmediu.ro