Proiect de Ordin privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.601/2013 pentru aprobarea listei cu aplicaţii care beneficiază de derogare de la restricţia prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice.

Data publicarii : 29 Jul 2021

Potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica, 
republicata cu modificarile ulterioare, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor supune 
consultarii publice Proiectul de Ordin privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 
la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.601/2013 pentru aprobarea 
listei cu aplicaţii care beneficiază de derogare de la restricţia prevăzută la art. 4 alin. (1) 
din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe 
periculoase în echipamentele electrice şi electronice.

Referat ROHS I Proiect de Ordin  ROHS

Persoanele sau organizaţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, 
în termen de 10 zile de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, 
Direcția Gestionarea Deșeurilor.

e-mail: 
sabina.irimescu@mmediu.ro 
leonard.craciun@mmediu.ro