Proiect de Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comitetului interministerial pentru analiza cadrului legal aplicabil sectoarelor cu impact asupra biodiversității

Data publicarii : 21 Sep 2022

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comitetului interministerial pentru analiza cadrului legal aplicabil sectoarelor cu impact asupra biodiversității.

Ordin | Referat

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii pe adresa de e-mail biodiversitate@mmediu.ro.