Proiect de ordin pentru modificarea prevederilor anexei nr. 5 la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1571/2022 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada iunie 2022 – 14 mai 2023.

Data publicarii : 02 Sep 2022

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune consultării publice proiectul de ordin pentru modificarea prevederilor anexei nr. 5 la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1571/2022 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada iunie 2022 – 14 mai 2023.

Potrivit poziției 10 a anexei nr. 1(B păsări)  la Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, perioada de vânătoare pentru specia Cormoranul mare (Phalacrocorax carbo sinensis) începe la 1 septembrie.                 

Conform prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările ulterioare: ”Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul reglementării unei situații urgență sau a uneia care, din cauza circumstanțelor sale excepționale, impune adoptarea de soluții imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptării și anterior expirării termenului prevăzut de respectivul alineat.”

Proiect de Ordin I Referat de aprobare

Persoana de contact din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor este domnul Virgil PIȚU, consilier superior în cadrul Direcției Generale Biodiversitate, tel.: 0214089634, e-mail: cinegetic@mmediu.ro.