Proiect de ordin pentru aprobarea Listei programelor care se implementează pe bază de contract de delegare încheiat cu unităţile administrativ-teritoriale sau cu subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor

Data publicarii : 13 Oct 2022

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările ulterioare, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de ordin pentru aprobarea Listei programelor care se implementează pe bază de contract de delegare încheiat cu unităţile administrativ-teritoriale sau cu subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor.

Proiect Ordin | Referat de aprobare

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Administrația Fondului pentru Mediu. Menționăm că persoana de contact căreia i se pot transmite  opinii/sugestii sau observații cu privire la proiectul suspus dezbaterii publice este doamna Cătălina Iosub, adresă de e-mail: catalina.iosub@afm.ro.