Proiect de OM privind aprobarea Planului de management al Sitului Natura 2000 ROSCI0383 Râul Târnava Mare între Odorheiu Secuiesc și Vânători

Data publicarii : 21 Oct 2022

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de  OM privind aprobarea Planului de management al Sitului Natura 2000 ROSCI0383 Râul Târnava Mare între Odorheiu Secuiesc și Vânători.

Proiect OM  | ReferatAnexa - Plan de Management

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Generală Biodiversitate.
Persoana de contact este dna. Ramona Zotta Cherăscu, consilier, Direcţia Biodiversitate, telefon: 021/4089546, e-mail: Ramona.ZottaCherascu@mmediu.ro.