Proiect de Hotararea a Guvernului privind actualizarea denumirii, descrierii tehnice şi valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", prin Administrațiile Bazinale de Apă Dobrogea–Litoral și Prut-Bârlad, şi radierea unor părţi din acestea, care au pierit, din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Data publicarii : 06 Oct 2022

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările ulterioare, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice  proiectul de Hotărâre a Guvernului privind actualizarea denumirii, descrierii tehnice şi valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", prin Administrațiile Bazinale de Apă Dobrogea – Litoral și Prut - Bârlad, şi radierea unor părţi din acestea, care au pierit, din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

NFHGAnexa_HG I

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Persoana de contact este: domnul Mircea STOIANESCU, e-mail: mircea.stoianescu@mmediu.ro, telefon: 021 408 9567.