Proiect de Hotărâre privind modificarea valorii de inventar a bunului cu numărul de identificare MFP 157056, înscris în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru corectarea unei erori, actualizare datele de identificare și scoaterea unor bunuri mobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea MMAP - RNP Romsilva, ca urmare a decesului

Data publicarii : 07 Jun 2021

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre privind modificarea valorii de inventar a bunului cu numărul de identificare MFP  157056, înscris în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru corectarea unei erori, actualizare datele de identificare și scoaterea unor bunuri mobile din inventarul centralizat  al  bunurilor din domeniul public  al  statului,  aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia  Naţională  a  Pădurilor – Romsilva, ca urmare a decesului.

Proiect HG | Nota de fundamentare | Anexa

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.
Persoana de contact este d-l Mircea STOIANESCU, telefon 0214089567.