Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2006

Data publicarii : 27 Oct 2022

Proiect de HGNota de fundamentare

Proiectul de hotărâre și Nota de fundamentare, instrument de prezentare şi motivare, au fost publicate pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, la secțiunea  Transparență- Proiecte de acte normative, cu termen de consultare 10 zile, în vederea respectării prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, în 15.02.2022.

În perioada de consultare nu au fost primite observații/propuneri/sugestii cu privire la proiectul de act normativ supus procedurii de dezbatere publică.