Proiect de Hotărâre a Guvernului privind radierea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, ca urmare a dublei înregistrări

Data publicarii : 21 Oct 2022

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind radierea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, ca urmare a dublei înregistrări.

NOTĂ  FUNDAMENTAREHGAnexa proiect HG

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Generală Economică, Investiţii şi Administrativ.
Persoana de contact este dl. Mircea Stoianescu, consilier, Direcția Generală Economică, Investiţii şi Administrativ,

Telefon: 021/4089567, e-mail: mircea.stoianescu@mmediu.ro.