Proiect de hotărâre a Guvernului privind actualizarea descrierii tehnice și a valorii de inventar a unui drum forestier, precum și trecerea cu titlu gratuit a acestuia și a terenului aferent, din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Năpradea, județul Sălaj

Data publicarii : 02 Sep 2022

Potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor supune consultării publice proiectul de hotărâre a Guvernului privind actualizarea descrierii tehnice și a valorii de inventar a unui drum forestier, precum și trecerea cu titlu gratuit a acestuia și a terenului aferent, din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Năpradea, județul Sălaj.

NF I HG 

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în termen de 30 zile de la data publicării proiectului de act normativ pe pagina web a instituției menționate. Persoana de contact - domnul Macău Cristian, consilier superior în cadrul Direcţiei Generale Păduri și Strategii în Silvicultură, e-mail: Cristian.macau@mmediu.