Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul celei de a doua sesiuni a Comisiei hidrotehnice interguvernamentale, semnat la Chișinău, la 3 noiembrie 2022, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor Prutului și Dunării, semnat la Chișinău, la 28 iunie 2010

Data publicarii : 09 Dec 2022

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul celei de a doua sesiuni a Comisiei hidrotehnice interguvernamentale, semnat la Chișinău, la 3 noiembrie 2022, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor Prutului și Dunării, semnat la Chișinău, la 28 iunie 2010.

Proiect de Hotărâre | Notă de fundamentare | Protocol sesiune

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării proiectului de act normativ pe site, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Generală Ape, persoană de contact: Andreea Hârceag, consilier superior, adresă de email: andreea.harceag@mmediu.ro.