Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Administraţia Naţională “Apele Române”

Data publicarii : 04 Oct 2022

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice  proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Administraţia Naţională “Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.

NF HG BVC 2022 ANAR SP BS 58Hotarare  a GuvernuluiAnexa HG BVC 2022 ANAR susa DAnexa HG BVC 2022 ANAR SP BS I

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Persoana de contact este:  doamna Liliana Michineci – Director DEF - A.N.A.R., adresă de e-mail: liliana.michineci@rowater.ro