Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2021 pentru Administraţia Naţională “Apele Române”

Data publicarii : 07 Jun 2021

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice  proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2021 pentru Administraţia Naţională “Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Proiect HG | Nota de fundamentare | Anexa

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.
Persoana de contact este:  doamna Liliana Michineci – Director DEF - A.N.A.R., adresă de e-mail: liliana.michineci@rowater.ro